Kadra instruktorska

 POLISH NIA KWANG CHOW GAR KUNG FU ASSOCIATION

Chief Instruktor  Tomasz Płaza

Instruktor  Mirosław Hołub


Asystenci Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu  Association -  Łódź

 

    

Starszy Asystent Magda Borowiec Hołub  

Trenuje od 2004 r.


                         

     Starszy Asystent Mateusz Złotocha                  Starszy Asystent Patryk Fidos

               Trenuje od 2013 r.                                               Trenuje od 2014 r.


                        

       StarszyAsystent Michał Denuszek        Starszy Asystent Krystian Mielczarek

                Trenuje od 2014 r.                                              Trenuje od 2015 r.

                            

    Młodszy Asystent  Vanessa Stańczyk                     Młodszy Asystent Michał Ziarnik

                 Trenuje od 2012 r.                                                  Trenuje od 2012 r.