Kadra instruktorska

 POLISH NIA KWANG CHOW GAR KUNG FU ASSOCIATION

Chief Instruktor  Tomasz Płaza

Instruktor  Mirosław Hołub


Asystenci Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu  Association -  Łódź