Uhonorowanie certyfikatem przez Główną Centralę Zhou Jia Quan w Shafu w Chinach

Podczas II Mistrzostw TRADITIONAL ZHOU JIA FEDERATION – EUROPE w Polsce w Rzeszowie Sifu Tomasz Płaza otrzymał wyróżnienie dla Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association. Było to wyróżnienie szczególnej wagi nadane przez ręce Wielkiego Mistrza Lim Chim Kim.

W imieniu Mistrza Zhou Bao Hong, przewodniczącego głównej siedziby Zhou Jai Quan w Shafu w Chinach, Wielki Mistrz Lim przekazał Szkole Chow Gar Kung Fu z Rzeszowa honorowe świadectwo w dowód uznania i wdzięczności za ochronę i promowanie tradycyjnego stylu Zhou Jia Quan.

Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association z wdzięcznością dziękuje za ten wielki zaszczyt Mistrzowi Lim Chim Kim oraz oraz Mistrzowi Zhou Bao Hong.