Cennik i regulamin opłat

Poniżej znajdą Państwo informacje o opłatach i rabatach.

rok treningowy 2023/2024


Opłata miesięczna

Opłata za 3 msc z góry z rabatem

Opłata za 6 msc z góry z rabatem 

Przedszkolaki


      180 pln

                510 pln

              950 pln

Dzieci


      180 pln

               510 pln

             950 pln

Młodzież

Dorośli

      180 pln

                510 pln

              950 pln

***

pojedyncze wejście na zajęcia  40 pln

                                                                     ***

Pierwsze 2 treningi  za darmo!!!

 *** 

Rabat rodzinny  160 pln (dla 2 lub wiecej osób z rodziny)

***

Honorujemy kartę ,,Łódźkiej Dużej Rodziny" -

udzielając rabatu na zajęcia 12 % (160 pln)


HONORUJEMY KARTY

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT

W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

1.  Rok treningowy trwa od 4.09.2023 do 31.07.2024.

2.  W okresie wakacji zajęcia odbywają się zgodnie z  obowiązującym  grafikiem wakacyjnym

3.  Składka miesięczna wynosi 180 pln dla każdej grupy wiekowej.

4.  Składka członkowska jest zryczałtowana i stała. Uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki.

5.  W ramach składki, członek Klubu w danym sezonie ma prawo do:

6.  Jednorazowa opłata za udział w treningach/zajęciach dla osób niebędących członkami Klubu wynosi 40 zł i jest płatna na ręce instruktora prowadzącego zajęcia tuż przed zajęciami.

7. Zniżki:

8.  Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do Instruktora prowadzącego zajęcia.

9.  Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać gotówką lub na konto Klubu : 51 1050 1461 1000 0091 3002 9821 na przekazach pocztowych, przy pomocy przelewów, przy pomocy bankowości internetowej lub innych dyspozycji bankowych. W tytule przelewu lub dyspozycji należy wpisać np. „Jan Kowalski, rata składki członkowskiej za luty”

10.  Członek Klubu jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi potwierdzenia dokonanej płatności składki członkowskiej lub jej raty celem odnotowania.

11.  Raty składki członkowskiej należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca !!! Rata składki członkowskiej opłaconej po terminie jest o 10zł wyższa !!!.

12. Coroczną, jednorazową składkę członkowską na rzecz Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association w wysokości 100 zł, należy wpłacić odliczoną gotówką na ręce instruktora prowadzącego zajęcia wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Federacji oraz zdjęcie do legitymacji członkowskiej - najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów.

13. Aby móc podejść do egzaminów na poszczególne stopnie trzeba wypełnić zgłoszenie i dokonać opłaty, poniżej cennik:

14. W przypadku zamknięcia rynku z powodów np. pandemi, Szkoła Chow Gar Kung Fu prowadzić będzie zajęcia on-line. W przypadku treningów on-line opłaty miesięczne pozostają bez zmian.
15. Numer konta szkoły: 51 1050 1461 1000 0091 3002 9821

 

REGULAMIN OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE TRENINGI DODATKOWE

 W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

1.  Szkoła organizuje w ciągu roku treningowego wiele dodatkowych treningów, zajęć i szkoleń.
 Treningi dodatkowe prowadzone są w miejscu i w czasie niekolidującym z treningami podstawowymi.

2.  Specjalistyczne treningi dodatkowe są bezpłatne  dla adeptów szkoły.

3. Udział w specjalistycznych treningach dodatkowych dostępny jest dla każdego członka Klubu lub grup osób wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

 

REGULAMIN OPŁAT ZA TRENINGI PERSONALNE/indywidualne

 W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

 1. Treningi personalne organizowane są przez Klub na podstawie zgłoszenia uczestnika.

 2. Cykl treningowy oraz rodzaj treningu ustalany jest indywidualnie.

 3. Treningi personalne są odrębnie płatne. Opłata za 1,5 godz. treningu personalnego wynosi 150zł.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I OPŁAT DLA POSIADACZY KART MULTISPORT I FITPROFIT

W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

1. Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszeniową.

2. Dokonują opłaty członkowską/licencja raz w roku 100 pln

3. Przed wejściem na zajęcia odbijamy kartę na recepcji.

4. Przy braku karty wnosimy opłatę 40 pln za jeden trening.

5. Uczestnicy mogą wejść z kartą na jeden trening dziennie.

6. Opłata klubowa dopuszcza do brania udziału w treningach dodatkowych, szkoleniach, egzaminach oraz dodatkowy trening w ciągu dnia.

7. Opłata klubowa stała miesięczna 70 pln