Sifu


Sifu Tomasz Płaza ur. 29.01.1976 roku w małym mieście w zachodniej Polsce. Od zawsze przejawiał duże zainteresowanie wschodnimi, a zwłaszcza chińskimi sztukami walk. W wieku 13 lat, po długiej rozmowie z rodzicami, rozpoczął w Tarnowie trening elementów Chow Gar Kung Fu i Wietnamskiej Sztuki Walki. Jego pierwszym nauczycielem był Mistrz Nguyen Van Thang. W 1999 roku otworzył w Rzeszowie Szkołę Chow Gar Kung Fu. W 2005 roku Tomasz Płaza spotkał w zachodnich Niemczech swojego obecnego nauczyciela Sifu Josifa Tilentzidis, u którego niebawem podjął trening. Dnia 19.11.2011 podczas wizyty w Polsce Wielkiego Mistrza Lim Chim Kim, Mistrza Johna Choo oraz Mistrza Josifa Tilentzidis odbyła się ceremonia nadania tytułu Sifu.