Kadra instruktorska

 POLISH NIA KWANG CHOW GAR KUNG FU ASSOCIATION

Chief Instruktor   Sifu Tomasz Płaza

Instruktor  Jiao Lian  Mirosław Hołub


Asystenci Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu  Association -  Łódź

 

    

Starszy Asystent Magda Borowiec Hołub  

Trenuje od 2004 r. pas - Czarny


                         

     Starszy Asystent Mateusz Złotocha                        Starszy Asystent Patryk Fidos

            Trenuje od 2013 r.  pas - brązowy                                renuje od 2014 r. pas - Czarny


                        

       StarszyAsystent Michał Denuszek                               Asystent Michał Ziarnik

            Trenuje od 2014 r.   pas - Czarny                                  Trenuje od 2012 r., pas - czarny

      

       

         Asystent Aleksandra Kiełkowska                                 Asystent  Martyna Chmielecka

            Trenuje od 2014 r, pas - Brązowy                                         Trenuje od  2016 r., pas - Brązowy