Regulaminy        

 

Drodzy Państwo w tej zakładce znajdziecie regulamin członkostwa w naszej szkole.  W poniższych zakładkach znajdują sie regulaminy:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami. W razie wiątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z biurem szkoły - zakładka  "kontakt".
 
 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W ŁÓDZKIEJ SZKOLE KUNG FU

W SEZONIE 2023 /2024

 

1. Łódzka Szkoła Chow Gar Kung Fu jest częścią Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association, której założycielem jest Sifu Tomasz Płaza.

2. Łódzka Szkoła Chow Gar Kung Fu prowadzona jest przez Jiao Lian Mirosława Hołub.

3. Aby dołączyć do naszej szkoły należy spełnić kilka warunków:

4. Adept szkoły oprócz udziału w swoim treningu może brać udział w wielu event-ach, które organizuje nasz klub.

5. Łódzka Szkoła Kung Fu organizuje dodatkowo:

6. Aby zrezygnować z członkostwa w klubie trzeba poinformować Dyrektora szkoły, poprzez informację e-mail na biuro@chowgar.com.pl lub osobiście. Czas wypowiedzenia to 1 miesiąc.

7. Osoby posiadające karty MultiSport i FitProfit są członkami klubu na tej samej zasadzie co pozostali członkowie.

8. Adept, który łamie regulaminy szkoły lub jego zachowanie jest niegodne, może zostać dyscyplinarnie zawieszony lub wydalony ze szkoły.

9. Łódzka Szkoła Chow Gar Kung Fu jest częscią Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association, Traditional Zhou Jia Federation, Polski Zwiazek Wushu

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT

W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

1.  Rok treningowy trwa od 4.09.2023 do 31.07.2024.

2.  W okresie wakacji zajęcia odbywają się zgodnie z  obowiązującym  grafikiem wakacyjnym

3.  Składka miesięczna wynosi 180 pln dla każdej grupy wiekowej.

4.  Składka członkowska jest zryczałtowana i stała. Uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki.

5.  W ramach składki, członek Klubu w danym sezonie ma prawo do:

6.  Jednorazowa opłata za udział w treningach/zajęciach dla osób niebędących członkami Klubu wynosi 40 zł i jest płatna na ręce instruktora prowadzącego zajęcia tuż przed zajęciami.

7. Zniżki:

8.  Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do Instruktora prowadzącego zajęcia.

9.  Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać gotówką lub na konto Klubu : 51 1050 1461 1000 0091 3002 9821 na przekazach pocztowych, przy pomocy przelewów, przy pomocy bankowości internetowej lub innych dyspozycji bankowych. W tytule przelewu lub dyspozycji należy wpisać np. „Jan Kowalski, rata składki członkowskiej za luty”

10.  Członek Klubu jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi potwierdzenia dokonanej płatności składki członkowskiej lub jej raty celem odnotowania.

11.  Raty składki członkowskiej należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca !!! Rata składki członkowskiej opłaconej po terminie jest o 10zł wyższa !!!.

12. Coroczną, jednorazową składkę członkowską na rzecz Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association w wysokości 100 zł, należy wpłacić odliczoną gotówką na ręce instruktora prowadzącego zajęcia wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Federacji oraz zdjęcie do legitymacji członkowskiej - najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów.

13. Aby móc podejść do egzaminów na poszczególne stopnie trzeba wypełnić zgłoszenie i dokonać opłaty, poniżej cennik:

14. W przypadku zamknięcia rynku z powodów np. pandemi, Szkoła Chow Gar Kung Fu prowadzić będzie zajęcia on-line. W przypadku treningów on-line opłaty miesięczne pozostają bez zmian.
15. Numer konta szkoły: 51 1050 1461 1000 0091 3002 9821

 

REGULAMIN OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE TRENINGI DODATKOWE

 W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

1.  Szkoła organizuje w ciągu roku treningowego wiele dodatkowych treningów, zajęć i szkoleń.
 Treningi dodatkowe prowadzone są w miejscu i w czasie niekolidującym z treningami podstawowymi.

2.  Specjalistyczne treningi dodatkowe są bezpłatne  dla adeptów szkoły.

3. Udział w specjalistycznych treningach dodatkowych dostępny jest dla każdego członka Klubu lub grup osób wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

 

REGULAMIN OPŁAT ZA TRENINGI PERSONALNE/indywidualne

 W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

 1. Treningi personalne organizowane są przez Klub na podstawie zgłoszenia uczestnika.

 2. Cykl treningowy oraz rodzaj treningu ustalany jest indywidualnie.

 3. Treningi personalne są odrębnie płatne. Opłata za 1 godz. treningu personalnego wynosi 100zł.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I OPŁAT DLA POSIADACZY KART MULTISPORT I FITPROFIT

W sezonie od 4/09/2023 do 31/07/2024

1. Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszeniową.

2. Dokonują opłaty członkowską/licencja raz w roku 100 pln

3. Przed wejściem na zajęcia odbijamy kartę na recepcji.

4. Przy braku karty wnosimy opłatę 40 pln za jeden trening.

5. Uczestnicy mogą wejść z kartą na jeden trening dziennie.

6. Opłata klubowa dopuszcza do brania udziału w treningach dodatkowych, szkoleniach, egzaminach oraz dodatkowy trening w ciągu dnia.

7. Opłata klubowa stała miesięczna 70 pln